Celem głównym Projektu "Nowe kompetencje, nowe możliwości - Młodzieżowy animator społeczno - kulturowy osób starszych" jest stworzenie warunków służących poprawie zdolności do zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych poprzez wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie organizacji kursów zawodowych dla młodzieży w dziedzinie gerontologii społecznej na bazie doświadczenia partnera hiszpańskiego.

Nazwa wnioskodawcy: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Partnerzy:

  1. KRAJOWI:
    • PCPR - Busko Zdrój
    • Fundacja Więź pokoleń – Dom Seniora ,, Aktywni zawsze” w Kielcach
  2. PONADNARODOWI
    • EUROPA: MOVILIDAD ESTUNDIANTIL (EME)-HISZPANIA